Scouterna

Välkommen till SK7ES – Husie-Hohög Scoutkårs radioscouter
Nedräkning till 2017 års JOTA / JOTI
20-22/10