‘Discover Our World’

‘Discover Our World’ Är temat var temat för 2016 års JOTA / JOTI och skulle främja scouter över hela världen att engagera sig i konversationer och diskussioner i syfte att skapa möjligheter och tillfällen för upptäckande och lärande. Dessa möjligheter Läs mer »