Avdelningar

I vår scoutkår finns det en avdelning för spårare,  en för upptäckare, en för äventyrare, en för utmanare och en för roverscouter.

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus så mycket det går. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du kåren.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta kåren, så kan de berätta mer.

Spåraravdelningen Gnagarna för åldrarna 8-9 år

Upptäckaravdelningen Havsdjuren för åldrarna 10-11 år

Äventyraravdelningen Skogsdjuren för åldrarna 12-14 år

Utmanaravdelningen Mansikka för åldrarna 15-18 år

Roveravdelningen Mustikka för åldrarna 19-25 år