‘Discover Our World’

‘Discover Our World’ Är temat för årets JOTA / JOTI och skall främja scouter över hela världen att engagera sig i konversationer och diskussioner i syfte att skapa möjligheter och tillfällen för upptäckande och lärande. Dessa möjligheter inkluderar likheter och Läs mer »