‘Discover Our World’

‘Discover Our World’

Är temat var temat för 2016 års JOTA / JOTI och skulle främja scouter över hela världen att engagera sig i konversationer och diskussioner i syfte att skapa möjligheter och tillfällen för upptäckande och lärande. Dessa möjligheter inkluderar likheter och skillnader mellan kulturer och scoutprogram, hur vi lever och hanterar vår vardag runt om i världen. Att vidga våra vyer och skapa förståelse och vänskap.

År 2015 var temat ‘The Earth is Yours – so take good care of it’ och fokuserade på det ansvar vi har för vår miljö och, att när och var vi än befinner oss, i största möjliga mån skall minimera vår miljöpåverkan. 

Detta är helt i linje med en av Världsscoutingens stöttepelare: Creating a better world – att skapa en bättre värld och även med Lord Baden-Powells råd att lämna denna världen lite bättre än när du fann den.

Därför jobbades det hårt med att köra ett miljövänligt evenemang med hjälp av batteri, solceller och vindmöllor för att nämna några exempel.