Radioscouting

Radioscouting, Scouting och Amatörradio

Amatörradio har varit en del av scouting sedan 1918. Amatörradio kan användas på läger, hajker, övernattningar och som en naturlig del av hela verksamheten.

Det är ett bra sätt att skapa en nyfikenhet för teknik bland våra scouter, fördjupa sig och få dem att utvecklas med radio och IT som en naturlig del av verksamheten och skapa kontakter över hela världen.

På de flesta stora scoutläger och Jamborees brukar det finnas ett radiotält dit scouter och ledare kan gå och uppleva radioscouting och andra aktiviteter. Som kuriosa kan nämnas att på WSJ2011 i Sverige hade lägret anropssignalen SJ22S och på WSJ2015 i Japan hade man anropssignalen 8N23WSJ.

Jamboree-on-the-Air (JOTA)  är ett årligt evenemang, ett scoutläger i luften om man så vill, som främjar Scout-till-Scout kommunikation över gränserna – vare sig det är stad, län, stat, land eller till och med mellan kontinenter.

JOTA brukar kombineras med Jamboree-on-the-Internet (JOTI) antingen som ett komplement till JOTA eller som ett alternativ till JOTA i de fall man inte kan få tag på radioutrustning och/eller licensierade radioamatörer som kan hålla i evenemanget.

JOTI går ut på samma sak som JOTA, men sker helt med hjälp av datorer och Internet i form av VoIP (Voice over IP) talkommunikation, chat, webradio etc. Man har även en central Minecraft server att ansluta sig till om man så vill.

Det är inte en tävling utan ett sätt att få alla i etern samtidigt för att kommunicera med sina scoutervänner, lära sig mera om scout upplevelser och erfarenheter, oavsett var de bor, och introducera dem till det roliga och teknik / amatörradio. Dess syfte är att främja samtal och kontakter.

JOTA / JOTI är den största scouthändelsen i världen. Under 2015 deltog 1 miljon scouter med över 6000 stationer i drift från 150 länder.

Detta evenemang arrangeras av världsscoutorganisationerna och i varje land av landets nationella JOTA arrangör.

Den tredje helgen i oktober varje år är det JOTA / JOTI. Kom med och upplev gemenskap, glädje och utmaningar !

Vad gör vi?

  • Vi träffas och använder amatörradio i olika former
  • Vi studerar tekniken och fördjupar oss
  • Vi lär oss telegrafi
  • Vi tittar på grunderna i programmering med bl.a. Scratch och Lua
  • Vi lär oss använda SoC (System on Chip) för IoT (Internet of Things) som t.ex. Raspberry Pi, NodeMCU och Arduino
  • Vi har självklart kul