Teknik

Klassisk amatörradio

Vårt främsta verktyg för att ta kontakt med andra radioscouter är den klassiska amatörradion, en kombinerad sändare och mottagare, vanligen kortvåg, men även för högre frekvenser som VHF och UHF.

Med kortvåg menas radiovågor som genereras mellan DC och 30 MHz, medans VHF ligger runt 145 MHz och UHF runt 443 MHz.

De sätt vi kommunicerar på kan variera från vanlig foni till telegrafi och data. När vi använder oss av foni pratar vi i en vanlig mikrofon, vid telegrafi använder vi en så kallad morsenyckel eller manipulator och vid data använder vi oss av en dator och en programvara som närmast kan liknas vid en chattprogramvara.

Till detta använder vi antenner. Antenner kommer i många olika former och utseenden beroende på hur vi vill kommunicera och med vem. Den vanligaste typen av antenn vi använder är trådantenn, dvs en hyfsat enkel konstruktion konstuerad av koppartråd och kan hängas upp lite hur som helst beroende på omgivning och syftet med vår kommunikation. Detta är också en antenn som medger lätt vikt, enkel hantering och liten plats, både vid användning, men också vid förvaring.

Förutom trådantenner använder vi oss av vertikalantenner och riktantenner.

 

AMPRnet

AMPRnet är ett stamnät, eller parallellt Internet om man så vill, som utvecklats av radioamatörer runt om i världen för att ge, bland annat, snabbt utplacerade tjänster för akuta behov, experimentell plattform för radioamatörer , amatörradio repeatrar (såsom Echolink, IRLP , D-Star, DMR, C4FM osv) , IoT (Internet of Things), vetenskaplig forskning, Internetåtkomst och naturligtvis för skojs skull och nyfikenhet.
I första hand byggs AMPRnet upp genom radiolänkar, men använder även tunnelteknik och andra överföringsmetoder, som exvis svartfiber, i dagsläget.

AMPRnet har band tillbaks till 70-talet när KA6M registrerade hela 44.0.0.0/8 IP-nätverk för amatörradiobruk, i första hand för att experimentera med TCP/IP, Packet Radio och AX.25 .

Som systemet ser ut idag har vi radioscouter, FRO och radioklubbar och enskilda radioamatörer anslutna.

SK7ES är med och bidrar stort till utvecklingen av AMPRnet i Sverige och Malmöregionen.

SK7ES och Husie-Hohög Scoutkår är uppkopplade till AMPRnet och därmed Internet genom en egen radiolänk.

 

Digitala radiosystem

Digitala radiosystem är idag ett komplement till de gamla analoga systemen och är på stor framfart i världen. Digitala radiosystem ger möjligheten till snabb och enkel åtkomst till olika delar på planeten genom så kallade reflektorer, relästationer och talgrupper.

Idag används system som exvis D-Star, DMR och C4FM, vilka alla är tillgängliga för radioamatörer. Vilket system man väljer att använda är högst individuellt, men valet utgör inget principiellt hinder för kommunikation mellan systemen eftersom det finns så kallade bryggor runt om i världen som medger kontakt mellan de olika systemen.

SK7ES äger och driftar en relästation (repeater) för D-Star. Repeatern heter SK7ES B och är en D-Star repeater för 70cm bandet, dvs 434 MHz. Genom att koppla upp sin radio till denna repeater ges tillgång till olika reflektorer och talgrupper världen över.

SK7ES tillhandshåller också en reflektor på DExtra systemet, XRF998, som i dagsläget är uppkopplad mot ett 10-tal andra reflektorer runt om på planeten, vilka i sin tur är kopplade mot andra reflektorer.

Vi ger också möjligheten att använda sig av så kallade talgrupper på Starnet systemet. I dagsläget har vi två talgrupper, STN998 som är en talgrupp för Scouter och Scouting. Samt STN999 som är en talgrupp för de som aktivt jobbar med och utvecklar AMPRnet.

I den digitala radiovärlden använder man sig av så kallad callsign routing, vilket kortfattat innebär att det finns servrar runt om i världen som håller koll på vart en radioamatör befinner sig och vilken repeater som radioamatören senast använde sig av. När en radioamatör sänder med sin radio registreras radioamatörens callsign (anropssignal) mot aktuell repeater och rapporteras till dessa servrar. Ett system som kallas för IrcDDB.

Talgrupper fungerar med denna princip som stomme, skillnaden är att man som radioamatör och abonnent på en talgrupp alltid hör den trafik som utspelar sig på aktuell talgrupp, oavsett vart man befinner sig. Som en telefonkonferens ungefär.

 

EchoLink och IRLP

Som beskrivits under rubriken Digitala radiosystem ovan finns det stora möjligheter med just dessa system i jämförelse med analoga system som är ganska begränsade vad det gäller internationella kommunikationer. Det finns dock undantag och bland dessa finns Echolink och IRLP.

EchoLink och IRLP bygger, precis som digitala radiosystem, på reflektorer och länkstationer, men kräver manuell hantering av radioamatören. En radioamatör kan sända sin analoga trafik till en länkstation som genom DTMF (tonval) kan koppla sig mot andra länkstationer runt om i världen eller till reflektorer.

SK7ES tillhandahåller en IRLP länkstation som, genom att man skickar DTMF koder, kan koppla sig till motsvarande system över världen.

Fördelarna med dessa system jämfört med digitala diton är att utrustningen är billigare, kräver ingen registering av callsigns, men baksidan är alltså en del manuellt arbete och något sämre ljudkvalitet.

 

System som tillhandahålls av SK7ES

System D-Star (digitalt)
Namn SK7ES B
Frekvens 434.5250 MHz, 0 skift
RPT 1 SK7ES B
RPT 2 SK7ES G
System IRLP / Echolink
Namn SK7ES
Node #5423 / 452559
Frekvens 145.300 MHz, 0 skift
System Starnet (D-Star)
STN998 Scouting / JOTA
STN999 AMPRnet M